Kreativa skolvägar i Gråbo

En pedagogisk grundtanke med Gråbo nya skolor är att samutnyttja lokalerna. En förutsättning för det är säkra och funktionella skolvägar mellan skolorna.

Visionens ledord kreativitet och delaktighet fick visa vägen när projektet med att skapa trygga, inspirerande skolvägar i Gråbo tog form. Det ska vara säkert, roligt, och lätt att gå och cykla mellan skolorna och i Gråbo tätort.

Projektet innebär att kommunen, elever, inspiratörer och boende i Gråbo samarbetar för att utveckla den fysiska närmiljön. Arbetet sker i flera steg.

Den första etappen av projektet stod klar i september 2014 då gångtunneln vid Ljungviksskolan invigdes. Arbetet med att förändra tunneln har varit ett nära samarbete mellan elever, kommunens medarbetare och två konstnärer. Målet har varit att skapa delaktighet i utformningen av närmiljön.

- Förhoppningen är att eleverna ska känna att platsen är deras och att den är värd att ta hand om. Att samverka tar tid men resultatet blir så mycket bättre och det är grymt mycket roligare, säger Karin Gertzén, projektledare.

Lilla Gråborundan

Kreativa skolvägar har också resulterat i ett parallellt projekt med att utveckla Gråbo som hållbar besöksort. Medskapandegruppen, tillsammans med kommunens medarbetare, har tagit fram en plan med stegvisa åtgärder som syftar till att göra Gråbo till en plats som är intressant för både långväga och lokala besökare. Det första klivet togs våren 2014 när Lilla Gråborundan stod klar. Lilla Gråborundan är en promenadslinga på knappt två kilometer i centrala Gråbo. Utmed slingan finns elva historiska skyltar med information om delar av Gråbos historia. Det finns också två app:ar framtagna som du kostnadsfritt kan ladda ner. Den ena riktar sig mer till vuxna och ger små korta berättelser med bilder om människor och händelser i Gråbo. Den andra riktar sig mer till barn och heter "Grå & Bo på egna äventyr".

Nästa steg

Invigningen av tunneln och Lilla Gråborundan var bara första steget för att skapa kreativa skolvägar i Gråbo. I medborgardialog med skolbarnen har skolvägarna kartlagts. Många värdefulla idéer samlades in som kommer att användas i nästa steg i utvecklingen. Nu fortsätter arbetet som ska leda fram till att det syns, känns och märks att skolvägarna i Gråbo är något utöver det vanliga. De ska stimulera till aktiva transporter, det ska helt enkelt vara både lättare och roligare att gå och cykla än att välja bil. I ett senare steg utvidgas arbetet med att lyfta skolvägarna till fler delar av kommunen.

Kreativa skolvägar är en direkt konsekvens och inspirerade av ett av Chalmers arkitekturs masterstudenters arbeten hösten 2011. Fördjupningsprojektet heter "I barnens fotspår".