Laddstolpe elbil

Laddstolpe för elbil finns vid Bagges Torg på Brobacken i Lerum nära butiker och kommunikationer. Det finns också fyra laddstolpar på pendelparkeringen vid Norsesunds station. Här kan elbilsägare "tanka" gratis. Stolparna har två uttag, ett med snabbladdning och ett som underhållsladdar.

Antalet laddbara fordon ökar snabbt. Lerums kommun har i samarbete med Lerum Energi satt upp ett antal laddstolpar. På varje plats finns möjlighet att ladda två till fyra fordon samtidigt. På vissa platser är dock inte alla parkeringsplatser reserverade enbart för laddbara fordon. I parkeringshuset vid stationen i Lerum finns laddstolpar på två våningar, totalt 16 platser. Laddeffekten på stolparna är mellan 3,7 kW och 22 kW och anges på varje ladduttag.  

Lerums kommunfullmäktige har bestämt att Lerum ska minska koldioxidutsläppen. För att lyckas med det behöver bland annat fler bilar drivas av andra bränslen än bensin och diesel. Att möjliggöra för el-fordon att ladda el via laddstolpar är ett sätt att främja grön bilism.

Laddplatser med typ2-uttag

 • Bagges torg, Lerum
 • Vattenpalatset, Lerum
 • Parkeringshuset vid stationen, Lerum
 • Mjörnbotorget, Gråbo
 • Rurik Holms väg, parkeringen vid torget, Floda
 • Aludden, Lerum
 • Rydsbergsplan/Rydsbergsskolan, Lerum
 • Idrottsområdet, Stenkullen
 • Lekstorpsvallen, Gråbo
 • Tolleredsskolan, Tollered
 • Pendelparkeringen vid Floda station

Laddplatser med stickproppsuttag (schuko)

 • Pendelparkeringen, Norsesund

Via www.uppladdning.nu kan du se fler detaljer om varje laddplats.

Fler laddplatser

Utöver laddplatserna på allmänna parkeringar finns även möjlighet för personal och besökare att ladda vid ett par av kommunens arbetsplatser och exempelvis vid hotell och när man besöker vissa företag. 

Taxistationen vid Lerum station har en laddstolpe enbart för eltaxi.

Vägmärke för elbilar

På parkeringsplatser avsedda för bilar som håller på att laddas med el finns ett vägmärke för el-bilar, se foto till höger.

Vägmärke för laddningsenhet

Vägmärke för laddningsenhet

 

 

Mer information