Solbelyst ridväg

Vid Stamsjön i Lerum finns en ridväg belyst med lampor som lyser med rörelsestyrd solel.

Det här är exempel på ett nytt användningsområde för solcellstekniken i Lerum.

Under sommaren 2013 stod den nya ridvägen klar. Den solcellsdrivna belysningen följer ridvägen på en sträcka av 600 meter genom skogen. Det är 17 lampor som drivs av solceller och som tänds och släcks när häst och ryttare passerar. Om solens strålar inte räcker till finns batteri som istället får lamporna att lysa. Under några år har kommunen avsatt pengar för ridvägar. Nu blev det en satsning som går helt i linje med kommunens miljövision.

Den här pusselbiten har en koppling till både social och ekologisk hållbarhet.

Kostnaden för den 2,7 kilometer långa ridvägen var ungefär 2,4 miljoner kronor. Belysningen har kostat runt 400 000 kronor.