Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Energirådgivning

Lerums kommun har ambitionen att vara Sverigeledande inom energieffektivt byggande. Därför prioriteras energirådgivningen.

Lerums kommun har två klimat- och energirådgivare som delar på en heltidstjänst för att öka tillgängligheten gentemot invånarna. Energirådgivarna jobbar med information via rådgivningar, föreläsningar, events, seminarier och utställningar.

Ökat energieffektivt byggande

Målsättningen är att genom allt fler rådgivningar (totalt cirka 300 årligen) ska stimulera till ökat energieffektivt byggande. Resultaten visar också på att andelen nybyggda privatvillor som är energieffektiva ökat med mer än 200 procent de senaste fem åren och utgör idag merparten av alla nybyggda villor. Andel nybyggda villor som dessutom får bygglovsreducering (vilket kräver energieffektivitet 40 procent under Boverkets norm) har ökat med 200 procent på tre år.

Allt fler solcellsinstallationer

Lerums kommun är ledande i Göteborgsregionen vad gäller solcellsanläggningar. 2015 finns ett 30-tal mindre och större solcellsanläggningar i drift.

Kostnadsfri rådgivning

Kommunens energi- och klimatrådgivare svarar kostnadsfritt på frågor om uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatet, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat.
Läs mer om energirådgivning >>

Bygglovsrabatter

Du vet väl också att kommunen ställer hårdare krav på låg energianvändning än Boverkets lagkrav. Vi erbjuder bygglovsrabatter för bland annat solenergianläggningar och särskilt energisparande fastigheter.
Läs mer bygglovsrabatter >>