Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Hållbart resande

Att kunna resa på ett hållbart sätt är en stor och viktig del av visionsarbetet, och en förutsättning för att det ska vara lätt att leva klimatsmart i Lerum.

Lerums kommun har skapat en arbetsgrupp för att utveckla hållbart resande och hållbara transporter. Arbetsgruppen ska driva och fånga upp frågor som rör det området och koordinera insatser och aktiviteter. Lerums kommun deltar också i projektet Nya Vägvanor 3.0 och i nätverket för hållbart resande som anordnas av GR (Göteborgsregionen).

Miljöbilar i kommunen

Sedan november 2004 har kommunen successivt bytt ut sina person- och skåpbilar till miljöbilar. Idag är 93 procent av person- och skåpbilarna miljöbilar, det vill säga gasbilar, etanolbilar, samt mycket bränslesnåla bensin- och dieselbilar. Målet är att kommunens person- och skåpbilspark år 2020 till 100 procent består av miljöbilar som drivs av fossilfria bränslen.
Läs mer om miljöbilar och tankställen >>

Minskat bilkörande sedan 2008

Personbilar står för den största delen av Lerums fossila utsläpp. Att klimatutsläppen från personbilarna minskar beror både på att invånarna i Lerum kör bilar som släpper ut mindre och att de kör mindre bil totalt. Körsträckan per invånare har minskat kontinuerligt sedan 2008. Samtidigt syns en ökning i resandet med kollektivtrafiken, där pendeltåget ökat med en halv procent samtidigt som busslinjen Lerumssnabben ökat med trettio procent.

Vad är hållbart resande?

Med hållbart resande avses resande och transporter som är effektiva och bra för såväl ekonomi och samhällsutveckling som hälsa och miljö. Arbete med hållbart resande handlar om att påverka människors attityder och beteenden och att påverka resandet innan resan påbörjats.

En stor andel av bilresor som görs inom Göteborgsregionen är pendlingsresor, arbetsresor eller korta resor mellan 0-5 km. Resor som skulle kunna ersättas med gång, cykel eller kollektivtrafik. Hållbart resande är ett sätt att aktivt motverka ökningen av sådana bilresor. Hållbart resande handlar inte om förmaningar, förbud eller regleringar. Snarare är det ett arbete som ska inspirera, uppmuntra och fokusera på de områden där det finns möjligheter att välja alternativ till bilen.