Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Bilpool och samåkning

Personbilar står för den största delen av Lerums fossila utsläpp. Därför arbetar kommunen för att underlätta för invånarna att gå med i en bilpool, där bilarna drivs av biogas eller börja samåka.

En av de största utmaningarna Lerum har för att nå ett hållbart samhälle är transportsystemet. Dagens situation innebär att många resor görs med bil, även kortare avstånd. Det får en mängd negativa konsekvenser som trafikproblem med köbildning, hälsoproblem kopplade till stillasittande och en stor förbrukning av fossila bränslen.

Lerums kommun arbetar på olika sätt för att förändra och förbättra sättet som transporter sker på. Miljöbilspoolen är ett led i kommunens vision om att bli Sveriges ledande miljökommun år 2025. Tanken är att bilpoolen ska ge en möjlighet att ha tillgång till bil utan att behöva ha en egen. På så sätt minskar mängden korta bilresor.

Dela en miljöbil med kommunen

I kommunen finns en miljöbilspool med flera miljöbilar. Två av bilarna är tillgängliga dygnet runt och resterande bilar under kvällar efter kl 17 och helger.

Läs mer hur bilpool och samåkning >>