Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Cykla och gå

Att cykla eller gå drar ingen energi, orsakar inga föroreningar, bullrar inte och tar liten plats. Detta innebär att det har stor betydelse för miljön om vi kan ersätta en del av de korta bilresorna med att cykla eller gå.

50 procent av alla bilresor är kortare än fem kilometer. Samtidigt är bensinförbrukningen och koldioxidutsläppen 35 procent högre de första fem kilometerna. Inom ramen för arbetet med vision 2025 arbetar därför kommunen brett med att främja gång- och cykelvanorna.

  • Idag har kommunen närmare 100 km gång- och cykelväg.
  • I kommunens resepolicy står det bland annat att lokala tjänsteresor, kortare än två km, i första hand ska utföras till fots eller cykel.
  • Lerums kommun har tjänstecyklar och cykelpool med elcyklar (bokas via kommunens e-postprogram) för de anställdas resor i tjänsten. 
  • Cykelbana finns idag mellan kommunens tätorter: Lerum, Stenkullen, Floda, Gråbo, Olstorp och Sjövik.
  • På Lerums besökskarta är cykelvägnätet markerat.

Cykel och kollektivtrafik

För att främja ett ökat resande med kollektivtrafiken initierar behov av ytterligare cykelvägar. Förbättrade möjligheter till uppställningsplatser för cyklar i anslutning till pendeltågsstationer, busshållplatser och kommundelscentra kan vara behövliga liksom möjligheten att ta med cykeln på tåg och bussar.

Läs mer om cykla och gå >>