Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kommunens resepolicy

En viktig aspekt i visionen är att få ned fordonsutsläppen. För att visa vägen ska därför miljöbelastningen av kommunens tjänsteresor blir så låg som möjligt.

Resor i tjänsten ingår som en betydelsefull del av kommunens verksamhet och är ett viktigt medel för att upprätthålla kontakt med omvärlden. Lerums kommun är en stor arbetsgivare vilket innebär att ett avsevärt antal resor genomförs i tjänsten varje år.

Cykel för kortare resor

Resor kortare än två kilometer ska kommunens tjänsteman i första hand välja att promenera eller cykla. En del enheter har arbetscyklar men kommunen har också en cykelpool med elcyklar (bokas via kommunens e-postprogram) på Bagges torg i Lerum. 

Resepolicy för tjänsteresa

Det är upp till den enskilde tjänstemannen att förklara sitt resval om det strider mot policyn.

  • Vid resa inom landet ska i första hand tåg och i andra hand buss väljas.
  • Flyg kan vara ett alternativ i de fall då övriga färdsätt medför allt för stora inskränkningar i resenärens privatliv eller vid lång restid som medför att arbetstiden inte kan utnyttjas på ett effektivt sätt. Flygresa ska alltid klimatkompenseras
  • Om bil kvarstår som enda alternativet vid resa ska i första hand miljöanpassade bilar användas. Vid resa i bil ska alltid samåkning eftersträvas.
  • Vid taxiresor ska alltid miljötaxi efterfrågas som ett första alternativ.
  • Lokala resor, kortare än 2 kilometer, ska i första hand göras till fots eller med cykel.
  • Innan resa företas, ska alltid andra alternativ prövas. Kan mötet genomföras på distans?

Resepolicyn har i allra högsta grad bidragit till att milersättningen till anställda och folkvalda för resor med privat bil i tjänsten/uppdraget minskat med 46 procent de senaste fem åren.

Ersättning för förtroendevalda

Även för kommunens politiker gäller kommunens resepolicy. Ingen reseersättning ges för bilresor inom kommunen.