Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Resor med 0 utsläpp

Lerums kommun och det nystartade företaget Bzzt har under hösten genomfört ett unikt pilotprojekt där anställda i kommunen kunde beställa resurssnåla och utsläppsfria tjänsteresor - med chaufför.

Projektet bygger på en idé som tagits fram av gymnasieelever i Lerum. Det pågick i drygt två månader och ska visa om små utsläppsfria elfordon med chaufför kan minska kommunens användning av drivmedel, energianvändning och kostnader. Fordonen drivs av grön el och är av modellen Zbee, utvecklad i Lerum av företaget Clean Motion. Förarna är i de flesta fall studerande ungdomar som bor i kommunen.

-Vi är väldigt positiva till Bzzt:s initiativ, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Ripa (M). Det här är ett nystartat företag med idéer inom den "gröna sektorn", precis den typ av företag vi vill se fler av i Lerum.

- Om projektet slår väl ut, innebär det både minskad klimatbelastning vid resor, och förhoppningsvis nya arbetstillfällen inom kommunen. Helt i linje med kommunens vision att bli Sveriges ledande miljökommun till år 2025, förklarar Henrik Ripa.

Anropsstyrda miljötransporter kan bli ett komplement till andra transportsätt som anställda i kommunen använder för sina tjänsteresor; cykel, elcykel, miljöbilspool och kollektivtrafik.

-Projektet fokuserar på korta, lokala resor där man upplever att det är för långt eller bökigt att cykla samtidigt som det känns onödigt att hyra en miljöbil. En stor fördel med att fordonen har förare, är att man slipper lägga tid på att transportera fordonet tillbaka till dess uppställningsplats, förklarar projektledare Johanna Wahlqvist. Det är anställda på kommunens miljöenhet och bygglovsenhet som ingår i pilotprojektet. Slår det väl ut, hoppas vi kunna vidga antalet deltagare i projektet senare i höst.

Bygger vidare på gymnasieelevers idé

-Tjänsten har utvecklas av Bzzt och bygger vidare på det gymnasiearbete som vann Lerums ljusgröna miljöpris 2014, berättar Sven Wolf en av grundarna till Bzzt.

- Det här är det första testet av en tidig version av tjänsten. Så småningom kommer vi att kunna erbjuda snabba och miljövänliga resor som bokas och betalas via en app i mobiltelefonen. Resorna görs med små, utsläppsfria fordon och kostar därför betydligt mindre än motsvarande transporter med traditionella fordon.

 Pilotprojektet inleddes i oktober och avslutades i december 2014. u pågår arbete med en slutrapport, och i januari 2015 ska utvärdering och analys av resultatet vara klar.