Så här skapades visionen

November 2009 beslutade kommunfullmäktige om en ny vision för Lerums kommun. I arbetet med att ta fram visionen deltog både medborgare och politiker.

Ungefär 700 medborgare lämnade synpunkter på hur de ville att framtidens samhälle i Lerums kommun ska se ut och vad det ska kännetecknas av.

Varför en vision?

Anna-Lena Holberg (M) och Alma Kenjar (S) var några av de politiker som var med om att, i dialog med medborgarna, ta fram Lerums vision.
 
Så här kommenterar de visionen och arbetet med att ta fram den:
    
- En vision är ett önskvärt framtida tillstånd. Vår målsättning har varit att på ett begripligt och tilltalande sätt beskriva var vi vill att Lerums kommun ska vara 2025.
 
- Detta är viktigt om vi ska lyckas få en styrande vision där såväl kommunens verksamheter som företag, föreningar med flera ställer upp på visionen och arbetar i dess riktning. Det har också varit viktigt att visionen ska tilltala Lerumsborna så att man känner att man kan ställa sig bakom den.

- Arbetet med att ta fram en ny vision har varit en spännande men svår uppgift. Hur väl vi lyckats får framtiden visa!