Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Innergården med skolan i bakgrunden

Berghultskolan erbjuder undervisning i klass F-5 med fritidshem och fritidsklubb. Skolan ligger vid skogskanten i södra Floda och vid undervisning och på raster är vi ofta i skogen. På Berghultskolan går ca 280 elever.

Läs mer om skolan

Nyheter och på gång

fler saker på gång
  1. Synpunkter och klagomål - Berghult

    Här kan du lämna synpunkter och klagomål på vår verksamhet. Enligt skollagen ska kommunen vidta åtgärder om det framkommer att det finns brister i verksamheten. Det ska finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Ansvarig Rektor/förskolechef beslutar om sin enhets inre organisation och är ansvarig för verksamhetens pedagogiska arbete. Rektor/förskolechef…

  2. Om skolan

    Vi erbjuder verksamhet och utbildning för barn mellan sex och tolv år. Vi är en grundskola där barnen går från F-5, med fritidshem och fritidsklubb. På enheten arbetar cirka 35 personer. Berghultskolan ligger vid skogskanten i södra Floda och här går cirka 280 barn i förskoleklass till år 5. Pedagogerna ansvarar tillsammans för barnets dag och lärande. Skola och fritidshem är integrerade med…

  3. Vår personal

    I vänstermenyn hittar du vilka som jobbar på skolenheterna och hur du kommer i kontakt med dem.