Bostäder vid Herrgårdsbacken

En del av utvecklingen i Floda centrum

Området Herrgårdsbacken ligger nedanför Floda säteri i anslutning till Floda centrum med närhet till stationen. Herrgårdsbacken ingår i utvecklingen av Floda centrum som du kan läsa mer om här.

I december 2013 bjöd Lerums kommun in byggföretag och andra som var intresserade att lämna förslag på hur Herrgårdsbacken skulle kunna bebyggas med bostäder. Valet föll på förslaget från Skeppsviken Fastighets AB och arkitekterna Efem och Ferrum, kallat "Med mössan i hand". I januari 2016 antog kommunfullmäktige en ny detaljplan för Herrgårdsbacken. Detaljplanen överklagades till sista instans, som är mark- och miljööverdomstolen. I deras protokoll från februari 2017 meddelar mark- och miljööverdomstolen att dem inte ger prövningstillstånd. Det innebär att detaljplanen vann laga kraft och då kunde byggprocessen sätta igång.

Nya bostäder

Skeppsviken Fastighet AB bygger cirka 80 nya lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter, uppdelade i tre byggnadskroppar. Du kan läsa mer om bostäderna på deras hemsida här. 

Ny gata samt gång- och cykelbana

Kommunen bygger tillsammans med entreprenören Peab Asfalt AB om gatan, Wilhelm Thams väg, samt bygger en ny gång- och cykelbana in till det nya området Herrgårdsbacken. Arbetet kommer ske i två etapper. I etapp 1 kommer arbetet med att bygga gatan samt gång- och cykelbana påbörjas. I etapp 2 färdigställs gatan med kantsten och asfalt. Du kan se en karta över arbetsområde under ladda hem.

Under tiden bostäderna byggs kommer gatan, Wilhelm Thams väg och Skolvägen att användas som arbetsväg till och från byggarbetsplatsen. När bostäderna är klara kommer gatan att färdigställas.

Det kommer att bli mindre störningar i trafiken i området men vägarna kommer vara öppna och tillgängliga för trafik. Anvisningar för trafiken kommer att finnas på plats. Några av de allmänna parkeringsplatserna i området kommer att stängas av.

Preliminär tidplan

- Byggnation av gata etapp 1 är påbörjad men försenad. Etapp 1 asfalteras först i maj 2018.
- Byggnation av bostäder (start vecka 39, september 2017 - februari 2019)
- Färdigställande av gata etapp 2 (september - november 2018)

Inflyttning i bostadsrätterna planeras att ske i december 2018 och inflyttning i hyresrätterna i februari 2019.