Bostäder vid Herrgårdsbacken

En del av utvecklingen i Floda centrum

Området Herrgårdsbacken ligger nedanför Floda säteri i anslutning till Floda centrum med närhet till stationen. Herrgårdsbacken ingår i utvecklingen av Floda centrum som du kan läsa mer om här.  

I december år 2013 bjöd Lerums kommun in byggföretag och andra som var intresserade att lämna förslag på hur Herrgårdsbacken skulle kunna bebyggas med bostäder. Valet föll på förslaget från Skeppsviken Fastighets AB och arkitekterna Efem och Ferrum, kallat "Med mössan i hand". I januari år 2016 att antog kommunfullmäktige en ny detaljplan för Herrgårdsbacken. Detaljplanen överklagades till sista instans, som är mark- och miljööverdomstolen. I deras protokoll från februari år 2017 meddelar mark- och miljööverdomstolen att dem inte ger prövningstillstånd. Det innebär att detaljplanen har vunnit laga kraft och då kan byggprocessen sätta igång.

Nya bostäder

Skeppsviken Fastighet AB planerar att bygga cirka 80 nya lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter, uppdelade i tre byggnadskroppar. Du kan läsa mer om bostäderna på deras hemsida här

Ny gata samt gång- och cykelbana

Kommunen bygger nu tillsammans med entreprenören Peab Asfalt AB om gatan, Wilhelm Thams väg, samt bygger en ny gång- och cykelbana in till det nya området Herrgårdsbacken. Arbetet kommer ske i två etapper. I etapp 1 kommer arbetet med att bygga gatan samt gång- och cykelbana påbörjas. I etapp 2 färdigställs gatan med kantsten och asfalt. Du kan se aktuellt arbetsområde i länk nedan.

Under tiden bostäderna byggs kommer gatan, Wilhelm Thams väg och Skolvägen att användas som arbetsväg till och från byggarbetsplatsen. När bostäderna är klara kommer gatan att färdigställas.

Det kommer att bli mindre störningar i trafiken i området men vägarna kommer vara öppna och tillgängliga för trafik. Anvisningar för trafiken kommer att finnas på plats. Några av de allmänna parkeringsplatserna i området kommer att stängas av.

Preliminär tidplan

- Byggnation av gata etapp 1 är påbörjad men försenad. Etapp 1 asfalteras först i maj 2018.
- Byggnation av bostäder (start vecka 39, september år 2017 - februari år 2019)
- Färdigställande av gata etapp 2 (september - november år 2018)

Inflyttning i bostadsrätterna planeras att ske i december år 2018 och inflyttning i hyresrätterna i februari år 2019.