Sopor och återvinning

Det är viktigt att slänga sopor på rätt ställe.
Matrester kan du kasta i en egen varmkompost
eller anmäla att få ditt matavfall hämtat.
På återvinningsstationerna kan du kasta
förpackningar av papper, plast, glas och metall.
Grovsopor som gamla möbler, badkar och cyklar
kan köras till återvinningscentralen Hultet.
Farliga ämnen ska lämnas på särskilda platser.