Avgifter, regler och abonnemang

Renhållningstaxan i Lerums kommun är miljöstyrande. Det innebär att den största miljöbelastningen ger den högsta avgiften.

Avgiften är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta avgiften beror på hur ofta du får dina sopor hämtade och vilken storlek på kärlet som du har. Den rörliga avgiften beror på hur många kilo som du slänger av ditt hushållsavfall. Du har olika alternativ att välja på. 

  • avgiften blir billigare om du väljer att sortera ut ditt matavfall
  • du kan ansöka om hemkompostering
  • du kan välja olika stora sopkärl
  • har du lite hushållsavfall kan du ansöka om och få glesare tömning

I avfallsabonnemanget ingår:

  • tillgång till återvinningscentralen Hultet
  • hämtning av farligt avfall fyra gånger per årGrönt sopkärlFoto av: Eva Mellergårdh Wernersson
  • rådgivning till hushållen

Flerfamiljsbostad

Bor du i ett flerfamiljshus är det fastighetsägaren som väljer abonnemang för hela fastigheten. Är det en samfällighet så väljer styrelsen abonnemang för fastigheten.

Hämtningsdag

Ställ fram kärlet senast klockan 06.00 den dag som det är tömningsdag. Kärlet ska stå framme tills kärlet är tömt. På hämtningsdagen ska sopkärlet stå med handtaget utåt så RenoNordens renhållare kan tömma kärlet smidigt.

Vid vintertid behöver RenoNorden din hjälp med att det är skottat och sandat så de kan dra kärlet lätt.

Har du frågor kring sophämtning kontakta RenoNorden på telefon 031-30 00 704 eller på e-post kundtjanst.lerum@renonorden.se

Har du frågor kring glesare tömning eller hemkompostering kontakta Lerums kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller e-post kommun@lerum.se.