Bostäder och tomter

Här kan du finna hyresvärdar, lediga tomter eller vilka särskilda boenden som kommunen erbjuder invånare i behov av extra hjälp. Du kan läsa mer om bostadsanpassningsbidrag.

Lerum växer - de senaste tio åren med i medeltal 300 invånare per år. Det gör att Lerums kommuns befolkning har ökat med 10 procent på ett decennium och det har i genomsnitt byggts cirka 200 nya bostäder om året under samma tid.