Bostäder för nyanlända och ordinarie bostadsmarknad

Enligt lag måste Sveriges kommuner ordna bostäder åt nyanlända som fått uppehållstillstånd. Staten anvisar hur många personer i varje kommun ska ta emot. För Lerums kommun innebär det 92 personer under 2019. Det finns också ett stort behov av hyresrätter i hela Lerums kommun.

Stort behov av bostäder

För att lösa det akuta bostadsbehovet för nyanlända har kommunen köpt 15 villavagnar och genomfört en upphandling av lägenhetsmoduler. De utgör tillfälliga bostäder och kommer att uppföras på olika platser i kommunen.

Lerums kommun har byggt permanenta hyreslägenheter i kommunen för både nyanlända och andra grupper på bostadsmarknaden. Kommunens allmännyttiga bostadsbolag AVAB har hyrt ut hälften av sina lägenheter till nyanlända och hälften till övriga bostadsmarknaden. Bostadskön till AVABs lägenheter har hanterats av Boplats Göteborg. AVAB har nu avvecklats och fastigheterna har köpts upp av Förbo.

Bygglov hanteras i miljö- och byggnadsnämnden

Bygglov beslutas i miljö- och byggnadsnämnden. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten, eftersom de flesta ärenden rör enskilda personer.