Djur och djurhållning

Att äga ett husdjur innebär ett ansvar. Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppstår.

För viss djurhållning krävs det i Lerums kommun tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden.
Tillstånd enligt 2 § Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa krävs inom detaljplanerat område för att ha:
• Nötkreatur, häst, get, får eller svin.
• Pälsdjur eller fjäderfä, som inte är sällskapsdjur. Tillstånd krävs inte för hållande av 6 hönor eller färre.
• Giftorm.
Länk till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa finns längst ned på sidan. För mer information, kontakta Sektor samhällsbyggnad, Miljöenheten.

Blankett

Blankett för ansökan om tillstånd finns för nedladdning under rubriken Ladda hem längst ned på sidan.


Djurskydd

Djur som är i människors vård ska inte behandlas illa. Sedan den 1 januari 2009 har länsstyrelsen tillsynen över djurskyddet. Länsstyrelsen behandlar:
• Anmälan om bristande djurhållning
• Ansökan om tillstånd för verksamhet med häst, sällskapsdjur eller pälsdjur,
• Tillstånd för hund- och kattpensionat.
• Tillsynen över livsmedel och foder i primärproduktionen.

Vilda djur

Ibland kan även vilda djur förkomma i sådan mängd att olägenhet för människors hälsa eller stor skada på egendom uppstår. Läs mer om skyddsjakt i vänstermenyn.