Vattenskyddsområde

Lerums kommun antog i december 2010 nya vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för vattentäkterna i Gråbo och Skallsjö. För vattenskyddsområdet i Öxsjön - Stora Stamsjön fattade länsstyrelsen beslutet i januari 2011 eftersom vattenskyddsområdet berör två kommuner. Från maj 2014 finns även ett fastställt vattenskyddsområde för Sjöviks vattentäkt.