Internationella projekt

Lerums gymnasium har sedan många år ett flertal internationella utbytesprojekt.

Utbyten och internationella kontakter är en viktig del av utbudet på Lerums gymnasium. Gymnasieskolan har samarbeten med flera skolor i olika länder och varje år reser ett antal elever ut på studieresor framför allt i Europa, men även längre bort i världen.

Även grundskolor i Lerums kommun har internationella utbyten av olika upplägg. För att läsa mer, se respektive skolas webbplats under Mer information.