Infrasupport

Infrasupport kallas de verksamheter som arbetar med att ge stöd till alla förvaltningarna. Infrasupport är till exempel ekonomi, information, IT, juridik och personal.