Lärande

Lärande arbetar med
skolbarnsomsorg, förskola, grundskola,
särskola, förlängd skolbarnsomsorg
och fritidsverksamhet.

Lärande arbetar också med
gymnasieskola, gymnasiesärskola,
kommunal vuxenutbildning, vuxensärskola,
svenska för invandrare och uppdragsutbildning.

Lärande sköter Lerums gymnasium
med seglargymnasium och gymnasiesärskola,
Lerums vuxengymnasium och vuxensärskola,
Nääs Hantverk och Design som är en del av Lerums Vuxenutbildning
och kommunens studievägledning Vägskälet.
Lerums kommun samarbetar med Göteborgsregionen.
Därför kan ungdomar i Lerum söka utbildning i hela regionen.

Lerums Vuxenutbildning samarbetar med
Partille kommuns Vuxenutbildning
och därför har man utbildning i alla kurser
för högskolebehörighet. 

Lärande arbetar också med
bibliotek, kulturminnesvård, kulturskolan
och annat som har med kultur att göra.
Till exempel olika kulturarrangemang, inköp av konst
och konst på till exempel torg och sjukhus.
Kulturarbetarna samarbetar ofta med
studieförbund och föreningar
för att kunna göra många olika saker
som intresserar både barn och vuxna i Lerum. 

Lärande har 2 chefer
som delar på ansvaret för arbetet.