Medarbetare på Sektor lärande

Sektorschef

Ann Blom, 0302-52 08 70

Verksamhetschefer

Förskola/grundskola, Solveig Knutsson, 0302-52 10 36
Förskola/grundskola, Anders Hurtig, 0302-52 10 37  
Gymnasiet/vuxenutbildningen, Göran Careborg, 0302-52 13 38
Social hållbarhet, Ingela Andersson, 0302-52 14 85
Kultur/fritid, Marie F Nilsson, 0302-52 23 63

Administrativ chef

Gunilla Nilsdorff, 0302-52 20 87