Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad arbetar med
sådant som påverkar livet varje dag
för de personer som bor i kommunen.
 
Samhällsbyggnad arbetar till exempel med
att alla hus får rent vatten,
att trafiken fungerar bra
att miljön är bra
att nya hus byggs på rätt sätt och
att det växer träd och buskar i parker och på torg i kommunen.
 
Samhällsbyggnad har flera olika enheter,
bland annat
en som sköter allt som har med att bygga nya hus att göra,
en som arbetar med miljö,
en som sköter hus som kommunen äger,
en som sköter gator och parker,
en som sköter vatten och avlopp
och en som sköter renhållning.