Stöd och omsorg

Stöd och omsorg arbetar med
att ge stöd till människor som har problem
och med att ge stöd till människor så att
barn, ungdomar och vuxna kan få ett bättre liv. 

Stöd och omsorg arbetar med omsorg om
äldre och personer med funktionshinder,
ger vård i det egna hemmet och
till människor med psykiska funktionshinder. 

Stöd och omsorg ger råd om ekonomi och
ger bidrag till människor så att de klarar sig.