Kommunikation och digitalisering

Verksamhetsområde kommunikation och digitalisering inkluderar IT-enheten, Kommunikationsenheten och kundcenter KomIn.

Verksamhetschef är Dag Oredsson, 0302-52 22 40.