Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige bestämmer mest i kommunen.
Kommunstyrelsen bestämmer näst mest.
Elva politiker är med i kommunstyrelsen.

Styrelsen arbetar bland annat med
att bestämma var kommunförvaltningenska göra.
Det kan handla om hur barnomsorgen
eller skolan ska vara. Eller hur gator och parker
ska skötas.

Styrelsen arbetar också med andra saker
som att göra förslag till budget och bokslut
och kontrollera hur företag som kommunen äger arbetar.

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott.
Det är en grupp med 5 politiker som arbetar med
att ta fram information och förslag
om frågor som kommunfullmäktige ska diskutera
och bestämma om.