Nämnder

I en nämnd sitter politiker utsedda av kommunfullmäktige. I Lerums kommun är kommunstyrelsen ensam driftsnämnd med ansvar för hela förvaltningen.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Dessutom finns valnämnden som ansvarar för genomförande av val.

Utöver nämnderna har kommunfullmäktige ett antal beredningar som ansvarar för att, i dialog med medborgarna, ta fram mål och kvalitetsnivåer för kommunens verksamheter på längre sikt.

Läs mer om nämndernas uppdrag på deras respektive sidor, som du hittar i menyn till vänster.