Individnämnden

Individnämnden har 3 ledamöter
och 2 ersättare. Individnämnden arbetar
med att människor med problem ska
få det bättre. De tar beslut i enskilda
personers ärenden. Det kan vara hemtjänst,
skola och särskilt boende.