Valnämnden

Alla kommuner måste ha en valnämnd.
Valnämnden arbetar med val till riksdagen,
val till landstingsfullmäktige, valt till kommunfullmäktige,
val till Europaparlamentet och folkomröstningar.

More information