Politisk organisation

Den 1 januari 2011 fick Lerums kommun
en ny politisk organisation.
Detta är den nya organisationen:
kommunfullmäktige, revisorer,
valnämnd, kommun­styrelse, sex beredningar
samt tre myndighets­nämnder.