Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar med
att alla i kommunen ska följa lagar som
finns för miljö, mat, tobak, djurskydd och
att bygga hus.
Nämnden arbetar också med planer
för att miljön ska fortsätta vara bra
och människor ska vara friska.