Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden kontrollerar
att förmyndare, gode män och förvaltare
arbetar så som det står i lagen.
 
Förvaltare och gode män kan man få
om man inte kan ta hand om sina
pengar för att man är sjuk, för
gammal eller mår dåligt.
 
 
Du kan ringa till överförmyndaren i Lerums kommun
måndag till fredag mellan 8.00 – 16.00
på telefonnummer 0302 – 52 11 30.