Övriga politiska uppdrag

Utöver kommunens nämnder och bolag, utser kommunfullmäktige representanter till ett antal uppdrag

För att se kommunens representanter:

  • som nämndemän
  • i Greta Bergs minnesstiftelses styrelse
  • i Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum, Alingsås
  • i förbundsfullmäktige i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
  • som ombud vid sammanträden i vägföreningar och -samfälligheter
  • som God man vid lantmäteriförrättningar
  • i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige 2019-2022

Klicka här så kommer du till vårt förtroendemannaregister.