Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsen har fyra utskott. Utskotten arbetar med att föra dialog med förvaltningen och att förbereda frågor för beslut i kommunstyrelsen. Dialogerna syftar bland annat till att göra kontakterna mellan förvaltningen och den politiska ledningen lättare.

Följande utskott finns:

  • Arbetsutskottet, som arbetar med övergripande frågor som visionen, miljö och ekonomi
  • Samhällsbyggnadsutskottet, som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor
  • Lärandeutskottet, som arbetar med frågor som rör skolan och kommunens fritids- och kulturverksamhet
  • Stöd- och omsorgsutskottet, som arbetar med kommunens olika omsorgsverksamheter

Varje utskott består av fem ledamöter. Arbetsutskottet har även fem ersättare.

Klicka här för att se vilka politiker som sitter i utskotten. 

More information