Rådgivande organ

Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer.

Här hittar du information om ett av Lerums kommuns rådgivande organ - Brottsförebyggande rådet, Brå.