Medborgardialog

Medborgardialog betyder att kommunens
politiker på olika sätt vill veta vad människor
som bor i kommunen tycker om olika saker. 
 
Om du vill veta mer om medborgardialoger
kan du ringa till kommunen medborgarkontor som heter Kom in
på telefonnummer: 0302 - 52 20 00.