Planer och styrdokument

Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun till år 2025 eller tidigare - Vision 2025.

Lerums kommun har även många olika typer av strategier, planer, program, policys och andra styrande dokument som beslutas av kommunen och som anger mål och riktlinjer för vårt arbete.

I vänstermenyn finner du föreskrifter, planer, policys och styrdokument som är fastställda och aktuella i kommunen. Dessutom mer att läsa om vår övergripande Vision 2025.

Nedan finner du länkar till lagar som styr kommunens verksamhet.