Omsorg och stöd

Lerums kundcenter KomIn

Close Contact

Contact

 • Lerums kundcenter KomIn

 • Telephone: 0302-52 10 00

Facebook: www.facebook.com/lerumskommun

E-post: kommun@lerum.se

Telefon: 0302-52 10 00

Besök: Bagges torg, Brobacken 1, Lerum

Postadress: Lerums kommun, 443 80 Lerum

Öppettider

Måndag − torsdag 8−18

Fredag 8−16

Öppet även under lunchen.

Besöksadress

Stationsvägen 10

 

Öppettider

Måndag 8-18

Tisdag-Torsdag 8-16.30

Fredag 8-15

 

Lunchstängt mellan 12-12.50

Listen

Close Listen

Vi föds och lever våra liv med olika förutsättningar. Behoven ser olika ut beroende på situation och var man befinner sig i livet, och ibland kan man behöva hjälp av andra. Lerum erbjuder olika former av råd, stöd och omsorg så att alla invånare ska kunna leva ett så självständigt, inflytelserikt och bra liv som möjligt.

 • En pappa och mamma i bakgrunden, längst framen liten pojke.

  Familj, barn och ungdom

  Här kan ni finna råd och stöd i frågor som rör familjen och familjemedlemmarna. Lerums kommun har som målsättning att barn och unga ska kunna växa upp under trygga och goda levnadsförhållanden.

 • Äldre man för hjälp i hemmet med att knyta slipsen.

  Hjälp i hemmet

  Du som bor i ett eget hem och behöver stöd för att leva ett självständigt liv kan ansöka om olika hjälpinsatser. För att kunna bo kvar i det egna hemmet krävs det olika insatser och dessa sidor kan vara en bra vägledning.

 • Blick ut på gården från ett äldreboende i Lerums kommun.

  Boende, särskilda

  Lerums kommun strävar efter att ge möjlighet att bo i det egna hemmet men ibland blir livskvaliteten bättre i ett annat boende, i ett så kallat särskilt boende. I kommunen finns det tillgång till olika sorters särskilda boendeformer.

 • Personer med funktionsnedsättning

  Funktionsnedsättning

  Lerums kommun verkar för att alla ska få den omsorg som man behöver. Det kan handla om svårigheter i den dagliga livsföringen, som exempelvis kan uppstå vid funktionsnedsättning.

 • Tjejer lyssnar på musik

  Invandring och integration

  I Lerums kommun har drygt 12 procent av invånarna utländsk bakgrund. Nyanlända flyktingar utgör en ökande andel och det är Enheten för mottagande och integration som ansvarar för arbetet med att ta emot och bosätta dessa samt skapa goda förutsättningar för etablering och inkludering i kommunen.

 • Du kan hjälpa till

  Du kanske vill fika med en person som behöver en extra vuxen, sköta någons ekonomi eller öppna upp ditt hem för någon med funktionsnedsättning. Det finns många olika sätt att hjälpa till. Här nedan kan du läsa mer om de olika insatserna.