Funktionsnedsättning

Lerums kommun verkar för att alla ska få den omsorg som man behöver.

Det kan handla om svårigheter i den dagliga livsföringen, som exempelvis kan uppstå vid funktionsnedsättning.

I vänstermenyn kan man under rubrikerna läsa mer om bostadsanpassningsstöd, tillfälligt boende, daglig verksamhet, fritidsaktiviteter, mötesplatser och försäkringar.