Hemvård

Lerums kommun vill
att du ska kunna bo kvar hemma
så länge som möjligt
även om du är gammal.
 
Du kan få hjälp av hemvården
med att tvätta, städa, handla men även
med omvårdnad.
 
I Lerums kommun kan du välja vilken
utförare som ska komma hem till dig,
fråga din biståndshandläggare.
 
En biståndshandläggare ska säga ja
till hemtjänst.