Trygghetslarm

För dig som snabbt behöver vårdpersonal
finns trygghetslarm.
När du larmar kommer personal från
trygghetslarmet på dagen
och personal från nattpatrullen på natten.
 
En biståndshandläggare ska säga ja
för att du ska få ett trygghetslarm.