Bidrag för anpassning av bostad

Om du är funktionsnedsatt
kan du få bidrag
för att bygga om din bostad.
Det måste ha intyg från till exempel
arbetsterapeut eller läkare
för att kunna få bidraget.