Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Blanketter

Här hittar du våra e-tjänster och alla blanketter som har med överförmyndarens verksamhet att göra.

God man och förvaltare

 1. Ansökan om god man (egen ansökan)
 2. Ansökan om god man (för anhörig)
 3. E-tjänst för ansökan om uttag (kräver bank-ID)
 4. Blankett för ansökan om uttag från spärrat konto (god man/förvaltare)
 5. Tillgångsförteckning, vid nytt uppdrag
 6. Årsräkning med automatisk summering
 7. Årsräkning för utskrift (utan automatisk summering)
 8. Redogörelse (bilaga till årsräkning)
 9. Åtagandeblankett (god man)
 10. Åtagandeblankett (förvaltare)
 11. Intresseanmälan
 12. Blankett för entledigande eller upphörande från god man/förvaltare
 13. Blankett för byte av god man eller upphörande från dig som har god man/förvaltare eller en anhörig

God man för ensamkommande

 1. Tillgångsförteckning, vid nytt uppdrag
 2. Redogörelse av uppdraget som god man för ensamkommande
 3. Körjournal (god man för ensamkommande)
 4. Åtagandeblankett  (god man för ensamkommande)
 5. Ansökan om att bli entledigad från uppdrag
 6. Intresseanmälan

Föräldrar och förmyndare

 1. Årsräkning avseende omyndig
 2. E-tjänst för ansökan om uttag (kräver bank-ID)
 3. Blankett för ansökan om uttag från spärrat konto (föräldrar)
 4. Uppgift om omyndigs tillgångar (obligatorisk bilaga till ansökan om uttag från spärrat konto vid första uttaget)

För anställda inom socialtjänsten/vården

 1. Anmälan om behov av god man/förvaltare
 2. Anmälan om risk för missbruk av barns pengar