Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Sjukvård och tandvård

Huvudregeln är att du, då du är i behov av hälso- och sjukvård, i första hand ska kontakta din vårdcentral.

Vid akut sjuk- eller olycksfall ring 112

Om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver råd av en sjuksköterska - ring Sjukvårdsrådgivningen tel: 1177. Öppet dygnet runt. Se även www.1177.se.

Tandvård

Är du i behov av tandvård? Då kan du kontakta Västra Götalandsregionens folktandvård eller någon av de privata tandvårdsklinikerna i kommunen.

Nödvändig tandvård

Om du har ett stort omvårdnadsbehov eller beslut enligt LSS. Lagen om särskilt stöd och service, så kan du ha rätt till så kallad nödvändig tandvård. Nödvändig tandvård innebär att du får tandvård för samma kostnad som övrig sjukvård och med samma rätt till frikort. Det är ditt behov av omvårdnad som avgör din rätt till tandvårdsstöd.

Munhälsobedömning

Du som har stort omvårdnadsbehov erbjuds en gratis munhälsobedömning i din egen bostad. Munhälsobedömningen är en enkel kontroll av din munhåla, tänder och tandersättningar. Munhälsobedömningen utförs av en legitimerad tandhygienist eller legitimerad tandläkare i boendet. Behovet av insatser för din munhygien bedöms med hänsyn till vad du eller personalen kan utföra själv/med hjälp och stöd av personal. Vid besöket bör personal närvara för att på ett optimalt sätt kunna hjälpa dig med din munhälsa.

Du kan inte själv välja vem som ska utföra munhälsobedömningen, den utförs av det tandvårdsföretag som Västra Götalandsregionen har avtal med.

 

Mer information hittar du på http://www.vgregion.se/tandvard//

 

Kommunens samverkan

Enligt hälso- och sjukvårdslagen och avtal mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland ska kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård, för personer som:

    • efter beslut av kommunen bor i särskilda boendeformer.
    • vistas i biståndsbedömd dagverksamhet.
    • erhåller hemsjukvård.

Kommunens ansvar omfattar personer som får bostadsbehovet tillgodosett både enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och gäller även tillsyn av enskild verksamhet.