Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Miljöbilar och elbilar

Vi har inte bara ovanligt många bilar per hushåll i Sverige. De är ovanligt tunga och törstiga också. Samtidigt som forskarna säger att världens oljereserver räcker i cirka 30 år till köper vi alltså allt större, tyngre och motorstarkare bilar. Därmed förbrukar vi också miljontals liter fossilt bränsle helt i onödan.

Miljöbilspool

Miljöbilspool öppen för allmänheten finns i Lerums centrum.
Klicka här för att läsa mer och boka bil.

Byta bil?

Ett sätt att minska trafikens miljöbelastning, även om man av olika skäl inte har möjlighet att ställa bilen, är att byta sin bensin- eller dieseldrivna bil mot ett miljöfordon eller eldrivet fordon. Ett miljöfordon släpper ut mindre miljö- och hälsofarliga ämnen än en traditionell bil. Dessutom är fordonsskatten och oftast bränslekostnaderna lägre. Elbilar har mycket låga driftskostnader. Själva elbilen har inga avgasutsläpp alls men elen har viss miljöbelastning beroende på hur den producerats. I Sverige kommer ungefär hälften av all el från förnybara källor vilket gör att en elbil har mycket lägre klimatpåverkan än en fossilbränsledriven bil.

Gas- och etanoltankställen i Lerums kommun

I kommunen finns ett gastankställe och sju etanoltankställen.

 Drivmedel

Tankställe

Var?

Biogas/Naturgas       Fordonsgas        Aspedalen, Lerum
Etanol Shell Hulanmotet, Lerum
Etanol ST1 Aspedalen, Lerum
Etanol Preem Lerum
Etanol Preem Flodamotet, Floda
Etanol Statoil Flodamotet, Floda
Etanol Preem Gråbo

El- och hybridbilar

En elbil har enbart elmotor och batterier som laddas medan en hybridbil har både förbränningsmotor och en elmotor. Vissa hybridbilar går att ladda via eluttag och kallas då plug-inhybrider. Andra hybridbilar låter förbränningsmotorn ladda elbatterierna.

De flesta elbilar klarar minst 15 mil på en laddning. Beroende på körstil, hastighet och väderförhållanden kan körsträcka på en laddning variera. Vanligast är att ladda när bilen står hemma men det finns också laddstationer vid en del köpcentrum och matställen.

Mer information om elbilar finns i informationsbladet nedan.

Offentliga laddningsplatser

För att se karta över var offentliga laddplatser finns, se länken Karta över offentliga laddningsplatser under Mer information.

Klicka här för att läsa om våra laddplatser i Lerum.

Lerums kommun kör el- och miljöbilar

Lerums kommun antog 2008 en resepolicy som gäller de anställdas resor i tjänsten. Syftet med resepolicyn är hålla kommunens miljöbelastning från tjänsteresor så låg som möjligt. I resepolicyn anges bland annat att då resor med bil måste göras i tjänsten ska man i första hand använda miljöbil.

Sedan november 2004 har vi strävat efter att alltid byta till miljöklassade fordon när det varit dags att byta de person- och skåpbilar som används i kommunens verksamheter. Under 2017 levereras ett 50-tal elbilar som ska användas tillsammans med gas- och etanolbilar, samt mycket bränslesnåla bensin- och dieselbilar i våra verksamheter. Målet är att kommunens person- och skåpbilspark år 2020 till 100 procent består av miljöbilar som drivs av fossilfria bränslen.