Skolhälsovård

Skolhälsovården i Lerums kommun arbetar för
att barn och ungdomar i skolan ska vara friska.
Alla barn från förskola till gymnasieskola kan
gå till skolsköterskan på sin skola när de är
sjuka eller har frågor.

Om du vill kontakta skolsköterskan på din skola kan
du alltid ringa till skolan.
Om ditt barn behöver akut hjälp är det bättre att
åka till ett sjukhus eller ringa 112.