Försäkringar

Kommunen har en försäkring för olyckor
som gäller alla elever på alla skolor.
Försäkringen gäller både i skolan och
på fritiden, hela året.
Försäkringen är i bolaget Folksam.

Om en elev blir skadad ska du söka läkare
eller tandläkare.
Du ska också ringa Folksam på
telefonnummer 0771-960 960.
Det är viktigt att spara alla kvitton.

Klicka här för att komma till Folksam, lättläst

Kommunen har också en försäkring för
resor i bolaget Europeiska.
Försäkringen gäller när elever gör resor
med skolan, till exempel studieresor eller
lägerskola.

Klicka här för att komma till Europeiska försäkringar, ej lättläst.


Kommunen har fler försäkringar,
ring medborgarkontoret som heter
KomIn på telefonnummer 0302 - 52 20 00
om du vill veta mer.