Förskola

Barn som är mellan 1 och 5 år kan vara på förskola eller familjedaghem. Barnet måste vara minst 1 år och bo i kommunen. Den som har hand om barnet måste arbeta eller studera.

Från och med höstterminen det år som barnet fyller 3 år har barnet rätt att vara i förskola under skolterminerna utan att det kostar något.

Om den som har hand om barnet är arbetslös får barnet bara vara i förskola 15 timmar i veckan.

Om den som har hand om barnet är föräldraledig för att ta hand om ett yngre barn får barnet bara vara i förskola 15 timmar i veckan.

Du kan söka plats för ditt barn i förskola 6 månader innan barnet behöver platsen. Du söker om plats genom att fylla i en särskild blankett. Barnen får plats i tur och ordning efter när ansökan kom in.

Vill du veta mer om förskolor i Lerums kommun? Då kan du ringa till medborgarkontoret som heter KomIn. KomIn har telefonnummer 0302-52 20 00.