Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Förskola och pedagogisk omsorg

I Lerum ges barn en trygg start i livet. Vi erbjuder förskolor med god trivsel och trygghet och möjligheter till lärande till alla barn.

Lerums förskolor har stora möjligheter att utvecklas utifrån sina egna unika förutsättningar. Förskolorna bedriver systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete med utgångspunkt i ständiga uppföljningar av verksamheten. 

Med våra e-tjänster kan du som vårdnadshavare ansöka om plats, ändra schema, kontaktuppgifter, inkomstuppgifter, säga upp plats samt besvara platserbjudanden. Du når våra e-tjänster via länk högst upp på denna sida.

Förskola och familjedaghem

Barn i åldern 1–5 år har rätt till förskola eller familjedaghem när du arbetar eller studerar. Är du föräldraledig för annat barn eller arbetslös har barnet rätt till 15 timmar i veckan. Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år har barnet rätt till avgiftsfri plats 15 timmar per vecka under terminstid.

Familjedaghem innebär att dagbarnvårdare tar emot barn i sitt eget hem. Dagbarnvårdarna inom ett område arbetar i arbetslag och träffas regelbundet i gemensam grupplokal tillsammans med barnen. När ordinarie dagbarnvårdare inte arbetar finns tillgång till någon av de andra dagbarnvårdarna i arbetslaget.

Klicka här för att läsa mer om hur du ansöker, ändrar eller säger upp plats.

Avgifter

För plats i förskola eller familjedaghem betalar man en månadsavgift enligt fastställd taxa.

Klicka här för att läsa mer om regler och avgifter i förskola och familjedaghem.

Omsorg på obekväm arbetstid

Omsorg kvällar, nätter och helger, är avsedd för barn vars vårdnadshavare samtidigt arbetar under obekväma arbetstider.

Klicka här för att läsa mer om omsorg på obekväm arbetstid såsom kvällar, nätter och helger.

Enskild verksamhet

I Lerums kommun finns enskilda förskolor och familjedaghem som har annan huvudman än kommunen. Verksamheterna drivs i olika former exempelvis som kooperativ eller föreningar. Läs mer om hur du ansöker på respektive förskolas och familjedaghems hemsida.