Familjedaghem

Barn som är mellan 1 och 5 år
kan vara på familjedaghem eller förskola.
Familjedaghem innebär att dagbarnvårdare
tar emot barn i åldern 1-6 år i sitt eget hem.

Barnet måste vara minst 1 år
och bo i kommunen.
Den som har hand om barnet
måste arbeta eller studera.
Från och med höstterminen det år som barnet fyller 4 år
har barnet rätt att vara i familjedaghem
under skolterminerna utan att det kostar något.
Om den som har hand om barnet är arbetslös
får barnet bara vara i familjedaghem
15 timmar i veckan.
 
Om den som har hand om barnet är
föräldraledig för att ta hand om ett yngre barn
får barnet bara vara i familjedaghem
15 timmar i veckan.
 
Du kan söka plats för ditt barn
i familjedaghem 6 månader
innan barnet behöver platsen.
Du söker om plats genom att
fylla i en särskild blankett.
Barnen får plats i tur och ordning
efter när ansökan kom in.
 
Vill du veta mer om familjedaghem i Lerums kommun?
Då kan du ringa till medborgarkontoret som heter KomIn.
KomIn har telefonnummer 0302-52 20 00.