Förskolor

Barn får gå i förskoleklass från och
med höstterminen det år som barnet
fyller 6 år.
Det är frivilligt att gå i förskoleklass.
För mer information ring vårt
medborgarkontor som heter KomIn
telefonnummer 0302- 522000